Sanako Lab 300
 

SANAKO

Kielistudiosta monimuoto-opetusympäristöksi

Perinteisellä kielistudiolla on vahvat perinteet, etenkin juuri Suomessa. Maailman ensimmäisen kielistudion valmisti Tandberg vuonna 1961, mutta Suomessa on alan pioneereja ollut heti sen jälkeen: Sähkötaso ja Auditek. Nykyisin näiden Teleste ja Tandberg -studioiden perintöä jatkaa suomalainen Sanako Oy. Sanako on uusi tuotemerkki, yritys ja sen tuotteet on aiemmin tunnettu tuotemerkeillä: Tandberg, Auditek, Teleste Educational ja Divace Learning Solutions.

Kielistudio suunniteltiin alun perin puhumisen harjoitteluun nauhoitetun äänimateriaalin avulla. Kielistudiossa voitiin koko luokan kanssa samanaikaisesti harjoitella erilaisia ääntämysharjoituksia, toistoa mallin mukaan tai kysymysvastaustehtäviä. Voitiin myös pitää vuorovaikutusharjoituksia, kuten parikeskusteluja, ja eriyttää oppilaita eri tehtäviin.

90-luvulle asti teknologia kehittyi avokelanauhurista kasetin kautta CD-aikaan. Kielistudiolaitteiden ominaisuuksia kehitettiin ja toimintoja lisättiin, mutta perustoiminnot pysyivät samana. Kielistudioita myös väärinkäytettiin paljon: valtion tukipolitiikan johdosta Suomeen asennettiin lukemattomia määriä studioita, joissa nauhoitusmahdollisuus oli vain murto-osalla opiskelijoista – Siis täysin kielistudion käyttötarkoituksen vastaisesti. Tällaista niin sanottua ”audioaktiivista” studiota ei voinut käytännössä käyttää kuin kuuntelukokeiden pitopaikkana. Nykypäivänä onneksi infrapunakuulokkeilla voidaan hoitaa tämä käyttötarve edullisemmin ja joustavammin.

Vuosituhannen vaihteessa PC-tietokoneet tulivat vauhdilla kouluihin ja kielistudioonkin ja alettiin puhua multimediastudioista. Mahdollisuuksiahan tietokoneiden myötä tuli kerralla reilusti lisää: Internet, digitaalinen oppimateriaali, multimediaohjelmat ja atk-avusteiset opetusohjelmat toivat omat mahdollisuutensa ja samalla myös haasteensa opetukseen.

Tietokoneiden myötä myöskin opetusmenetelmät hieman muuttuivat täysin opettajajohtoisesta työskentelystä vapaampaan, konstruktiivisempaan suuntaan, sillä tietokoneen käyttämisessä pelkästään kasettinauhurin korvikkeena ei ollut paljokaan mieltä.

Nykyaikainen opetusstudio onkin todellinen mahdollisuuksien basaari! Perinteisten nauhoitettujen puheharjoitusten lisäksi oppilaat voidaan asettaa pedagogiseen pari, ryhmä ja puhelinkeskusteluun, keskusteluja voidaan seurata ja ne voidaan äänittää. Kaikki oppilasäänitykset voidaan kerätä mp3 tiedostoina tai kirjoittaa CD-levylle vaikkapa puhekokeen jälkeen, oppilailla voidaan teettää monivalintakokeita ja tulkkaustehtäviä. Järjestelmässä hyödynnettävä oppimateriaali voi olla vanhalla kasetilla, mp3-tiedostona tai vaikka suoraan internetissä.

Tietokoneavusteisen opetuksen tultua opetusstudioon on lisätty myös tietokoneavusteista opetusta tukevia toimintoja kuten näytönsiirtomahdollisuuksia, tekstipohjaisia viestintätoimintoja, lukitus ja rajoitusasetuksia sekä automaattisia ohjelmien ja oppimateriaalin jakotoimintoja. Opetusstudiota voi siis yhtä lailla käyttää tavallisten toimisto-ohjelmien kanssa hyödyntäen vain järjestelmän keskustelu ja hallintaominaisuuksia. Oppilaat voivat vaikkapa itsenäisesti kirjoittaa projektiraporttia, hakea siihen tietoa internetistä ja samanaikaisesti keskustella muun työryhmän kanssa – Opettaja voi omalta paikaltaan seurata eri työryhmien työskentelyä, kuunnella ja katsella, sekä antaa ohjeita tai kommentteja tai jopa osallistua työskentelyyn.

Edellä kuvatun ”multimediastudion” lisäksi markkinoilta löytyy jopa virtuaaliluokkajärjestelmä (Sanako Lounge), jonka avulla opiskelijat ja opettaja voivat osallistua vastaavaan oppituntiin fyysisesti eri paikoista – vaikkapa kotoaan.

Kaikkein mielenkiintoista kielistudioiden kehityksessä on kuitenkin perinteisen kielistudion uusi tuleminen. Multimediahuuman jälkeen (2001) Sanako Oy julkaisi uuden tuotteen, joka mahdollistaa yksinkertaisesti kaikki samat toiminnot kuin vanhat kasettinauhuristudiot, mutta toteutettuna uusinta verkko- ja digitaalitekniikkaa käyttäen. Tämä tuote (Sanako Lab-100) nousi nopeasti huomattavasti suositummaksi kuin tietokonepohjainen ”isoveljensä” (Sanako Lab-300).

Lab-100 koostuu digitaalisesta massamuistista ja verkkokytkimestä, johon oppilaiden hallintapaneelit kytketään. Oppilaat kytkevät kuulokemikrofonit hallintapaneeliin ja opettaja ohjaa järjestelmää tietokoneellaan. Lab-100 kielistudio on selkeä, vaikkakin erittäin monipuolinen, eikä se vaadi tietokoneita toimiakseen – mikä on yksi parhaista myyntiargumenteista!

Monen asiakkaan kanssa käydyissä hankintaneuvotteluissa on kiistatta käynyt ilmi, ettei tietokone, internet ja virtuaalioppimisympäristöt olekaan itsestään selvä vastaus kaikkeen oppimiseen ja opetukseen, vaan perinteistä kielistudiota parempaa laitetta ei ole puhumisen opetukseen. Puhumiseen kun tarvitaan vain suu ja kuunteluun vain korvat, eikä kumpaakaan voi ohjata hiirellä.

 

 
 
Y-tunnus: 0820816-4
Kaupparek.nro 506.860
Ch. Jensen Oy - Kolmionkatu 5 D 7, 33900 Tampere | puh. 020 - 747 90 60 | info @ chjensen.fi
Puhelujen hinnat: 8,21 snt/puhelu + 6,9 snt/min lankaverkosta, 8,21 snt/puhelu + 22,90 snt/min matkapuhelinverkosta